การประชุมผู้ปกครองเครือข่าย ม.6

ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13:30 น. ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมจุฬาภรณ์1 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

การชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/56

นักเรียนสามารถพิมพ์อัตราการชำระเงินบำรุงการศึกษาและใบแจ้งยอดการชำระเงินนักเรียนปกติ ภาคเรียนที่ 2/56 ที่นี่

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน

ในวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2556 เวลา 13:00 น. มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ณ หอประชุมโรงเรียนจุฬาภรณ์