Category Archives: ไม่มีหมวดหมู่

กำหนดการประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560


กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เชียงราย
ภาคเรียนที่  ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๐
วันจันทร์ที่  ๒๓  ตุลาคม  ๒๕๖๐
ณ  หอประชุมแคแสด  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

เวลา ๑๒:๔๕ – ๑๓:๐๐ น.

  • ลงทะเบียนประชุมผู้ปกครองนักเรียน

เวลา ๑๓:๐๐ น.         

  • ผู้ปกครองพร้อมกันที่หอประชุม
  • ผอ.ประดิษฐ์ โพธิกลาง  มอบประกาศนียบัตรเรียนดีแก่นักเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  เปิดประชุม กล่าวต้อนรับ

เวลา ๑๔:๓๐ น.         

  • ผู้ปกครองแยกย้ายพบครูประจำชั้นตามห้องเรียนต่างๆ

เวลา ๑๕:๐๐ น.

  • นักเรียนรายงานตัวเข้าบ้านพัก

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรผลการเรียนดีเยี่ยม ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐

หมายเหตุ

  • ขอความกรุณาผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง เพื่อประโยชน์ในการรับทราบและวางแผนพัฒนาร่วมกับโรงเรียน  กรณีที่ผู้ปกครองไม่มาเข้าร่วมประชุมโดยไม่มีเหตุผลอันควรโรงเรียนจะเก็บสถิติผู้ไม่มา  (และจะเชิญมาร่วมประชุมอีกครั้งภายหลัง) ซึ่งจะมีผลให้บุตรหลานของท่านไม่ได้รับประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเป็นพิเศษต่อไป
  • ผู้ปกครองนักเรียนทุกคนต้องมารายงานตัวที่หอประชุม เพื่อรับบัตรอนุญาตส่งนักเรียนเข้าบ้านพัก  หากไม่รายงานตัวรับบัตรจะไม่อนุญาตให้นักเรียนเข้าบ้านพัก

ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศกำหนดการรับสมัครนักเรียน


ม.1 ประจำปีการศึกษา 2561

รับสมัครวันที่ 1 สิงหาคม – 4 กันยายน 2560

คลิก>>> ดาวน์โหลดประกาศรับสมัคร และตรวจสอบคุณสมบัติ

คลิก >>> ประกาศแก้ไขคุณสมบัติ


 


 

 ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561

รับสมัครวันที่ 1 – 31 สิงหาคม  2560

คลิก>>> ดาวน์โหลดประกาศรับสมัคร และตรวจสอบคุณสมบัติ

 


m14

สอบ