Company Logo

ระบบงาน

กลุ่มงานฯปฏิทินวิชาการ

ห้องเกียรติยศ


กิจกรรม

Link น่าสนใจ


สถิติผู้เข้าชม

355067
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
48
188
1589
352108
4767
6685
355067

Your IP: 54.196.215.69
Server Time: 2018-02-24 03:57:18
Visitors Counter


 ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
 ตั้งอยู่ เลขที่ 345 หมู่ 2 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
 โทรศัพท์ 0-5317-4551-4  โทรสาร 0-5317-4555
 e-Mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   website : www.pcccr.ac.th
 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 เนื้อที่ 149 ไร่ 2 งาน 86 ตารางวา
 มีเขตพื้นที่บริการ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงราย พะเยา เชียงใหม่  ลำพูน  
     ลำปาง  แพร่  น่าน และแม่ฮ่องสอน

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้รับประกาศจัดตั้ง เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2536 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 3 รอบ โดยใช้ชื่อว่า ” โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัคราชกุมารี จังหวัดเชียงราย ” ต่อมามีประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2536 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย” 


โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ดำเนินการรับนักเรียนครั้งแรกในชั้นมัธยมศึกษาปีที่
 1 และ
ชั้นละ 1 ห้องเรียน รวม 2 ห้องเรียน เปิดเรียนวันแรกเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2537 ซึ่งในขณะนั้นอาคารเรียนและอาคารประกอบต่างๆ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง โรงเรียนจึงขออนุญาตใช้สถานที่เรียนชั่วคราวที่สถาบันราชภัฏเชียงราย ปีการศึกษา และในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2538 ได้ขอเช่าอาคารคริสต์จักรภาคที่ 2 เชียงราย เป็นสถานที่เรียน และได้ย้ายมาเรียนในสถานที่ปัจจุบัน เมื่อวันที่ 20พฤศจิกายน พ.ศ.2538 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เป็นโรงเรียนสหศึกษา รับนักเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 แบบพักประจำ ต่อมาในปีการศึกษา 
2550 กลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 โรงทั่วประเทศได้ร่วมมือกับสำนักงานร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ต้นแบบของรัฐแห่งแรก ที่มุ่งเน้นการผลิตนักวิจัยนักประดิษฐ์ และนักคิดค้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพเทียบเคียงกับโรงเรียนชั้นนำของนานาประเทศ แต่เนื่องด้วยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สามารถผลิตนักเรียนได้เพียงปีละ 240 คนซึ่งมีจำนวนไม่เพียงพอ จึงได้เปิดห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 แห่งนักเรียนจำนวน 288 คน โดยนอกเหนือจากนักเรียนที่ร่วมโครงการในห้องเรียนวิทยาศาสตร์แล้วนักเรียนทุกคนก็ได้รับการเรียนการสอนและการประเมินผลเฉกเช่นเดียวกัน


ปัจจุบัน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้รับการพัฒนาเป็น
  โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีกระจายอยู่ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยเน้นการให้โอกาสกับผู้มีความสามารถพิเศษที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในภูมิภาคนั้นๆ นอกจากนี้เพื่อเป็นฐานในการผลิตและพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพในระดับสากล

 
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 345 หมู่ 2 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทร 053-174551-4 โทรสาร 053-174-555