ส.ค. 02

แด่แม่ผู้ประเสริฐ

 

แด่แม่ผู้ประเสริฐในการเป็นผู้ให้กำเนิด
ดูวีดีโอแล้วกลับไปเหลียวมองหาแม่บ้าง ถ้าคุณยังมีแม่ โชคดีจัง

ก.ค. 24

การเสียดินแดน

ก.ค. 20

การสร้างสื่อ นวัตกรรมด้วย Social Media

การสร้างเว็ปไซด์ด้วย WordPress ระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2555
ณ ห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 37 ท่าน จากโรงเรียน 11 โรงเรียน ตามโครงการของศูนย์
การพัฒนาการเรียนการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียนในฝัน
ศูนย์เครือข่ายประจำจังหวัด